Zpráva o stavu

Submissions for this form are closed.

Přihláška na 28. zimní kongres v Praze (Online registrace)

Všeobecný Svaz muslimských studentů a mládeže v ČR pořádá dne 23. 12 .2017 jedodenní 28. zimní kongres v Praze. 

Pod názvem : "Evropští muslimové - očekávání a výzvy"

Zájemci si mohou přihlásit přes internetovou stránku Svazu: www.svazmuslim.cz 

Zápisné se platí následnì po registraci a to tak, že každému účastníkovi bude zasláno číslo bankovního účtu, variabilní symbol a hodnotu účastnického poplatku.

Poslední termín registrace do 10. 12. 2017 a uhrazení účastnického poplatku nejpozdìji do 13. 12. 2017.

Účastnické poplatky:

  - Děti do 2 let: Zdarma  
  - Děti (3-10 let): 400 Kč
  - Ostatní: 500 Kč

 

Upozornění:

  • Kongres začíná v sobotu 23.12, 2017 od 10.00 hod. do 21.00 hod. 
  • Program kongresu se skládá z přednášek, seminářů, kulturního a zábavného programu. 
  • Oběd a večeře jsou zajištěny v místě konání kongresu. 
  • Program pro děti ve věku 3-10 let zajištěn.
  • Kongres je bez ubytování.  Případní zájemnci o nocleh se mohou na vlastní náklady sami zajistit. 

ONLINE REGISTRACE: